Download

Hvis det er første gang, du henter og installerer AO Værktøj, anbefales du at læse Installationsvejledningen.

Kirkebogsregistratur

Her kan du nu hente en oversigt over alle de kirkebøger som er i databasen på Utilis. Registraturen er tilgængelig som både som PDF dokument og som Excel regneark.

Looking at the dial of the Graham Geo.Graham Orrery Tourbillon, it's easy to get confused as to what you are seeing, though in reality the concept is rather straightforward. First are the off-centered hands for the replica watches hours and the minutes which are why the item is worth toting around on your wrist. Then, there is the tourbillon under the engraved cage which lends "haute horology" cred to the piece. From there rolex replica, you have the more interesting astronomical functions which seek to track the relative movements of the Earth, Moon, and Mars around one another, as well as the sun. Heaven forbid you let the 72-hour power replica watches uk reserve wind down and have to reset this functionality yourself. One additional function is a 100-year indicator on the back of the watch on the movement. Around the periphery of the replica breitling movement is a year scale to track the current year. Graham includes two additional discs with the watch which can be installed by a watchmaker for two additional hundred year periods. Sometimes I really wish I had a time machine if only to see what's going on with these watches 290 years into the future.

Den nyeste version

AO Værktøjer 4.6.4 Denne version er tilpasset de ændringer der er lavet i forbindelse med tilpasningen af LAVIew Application til Java 7 update 45.

The newest version

AO Værktøjer 4.6.4 This version is adapted to the changes in the LAView Application in regards to Java 7 update 45.

Tidligere versioner

AO Værktøjer 4.6.1 Denne version er tilpasset det ny Arkivalieronline. Desuden er der (igen) rettet op på en del fejl, som enkelte brugere har rapporteret.

The newest version

AO Værktøjer 4.6.1 This version is adapted to the new Arkivalieronline. As usual som minor problems have been fixed.

AO Værktøjer 4.2.0
Nogle brugere har rapporteret, at de får denne fejl Fejl ved start af AOV 4.1.1 når de starter AO Værktøjer 4.1.1.
Det er uvist hvorfor fejlen er opstået nu, men flere brugere har meldt tilbage at problemet er forsvundet med version 4.2.0.

Forbedringer

 • I stedet for at alle sider altid starter med at få vist øverste venstre hjørne, er det nu muligt via en markering i Indstillinger, at få siderne til stå samme sted i forbindelse med bladring.
 • I et forsøg på at undgå mere brug af musen end højst nødvendigt, kan man nu bladre i listen med arkivalier ved hjælp at <ALT>+piletasterne.

AO Værktøjer 4.1.1
En stabil version, som ikke benytter proxy funktionalitet.
Fungerer på Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 og 64 bit).
Der blev fundet en lille fejl ved udvælg opslag, som nu er rettet.

AO Værktøjer 4.0.0
De tidligere versioner tegnede vandrette linjer på nogle af TIFF filerne. Dette problem er løst med denne version, som benytter kode fra BitMiracle til læsninge af TIFF billederne.
Desuden er en del mindre forbedringer, bl.a. er der i indstillinger et nyt faneblad som gør det lettere at finde log-filen for det tilfælde at den er nødvendig for at løse et problem.

AO Værktøjer 3.9.4
Så er der endelig en version som kan hente opslag.
Det er desværre ikke muligt at garantere at automatisk download virker på Windows XP. Jeg tester naturligvis altid på min egen XP, men det har vist sig at det som kører på én ikke nødvendigvis kører på en anden, så prøv om det virker for dig.

AO Værktøjer 3.4.0
Problemet med "Hent indeksering" er løst eller minimeret, i hvert fald har det ikke været muligt at genskabe problemet under testen.
Downloadvinduet indeholder nu navnet på kirkebogen, så det er nemmere at se, hvad man er ved at hente.

AO Værktøjer 3.3.8
Som du måske har bemærket, flimrer billedet en del, når listen med arkivalier foldes ud. Det viser sig at Windows anmoder om at få tegnet samtlige elementer i listen flere gange, hvoraf en del er med med en underlig position - nemlig i øverste venstre hjørne af billedet og deraf flimmeret. Lidt søgning på Google har gjort det muligt dels at fjerne flimmeret, dels at speede processen væsentlig op.

AO Værktøjer 3.3.7
Der er nu muligt at bestemme farven på den aktuelle opslag, så det fremtræder tydeligere. Farveopsætningen er flyttet til et selvstændigt faneblad.
Som du måske har bemærket, der der nu indføjet et ekstra led (/main) i sidens adresse og det er derfor nødvendigt at opgradere til den nyeste version for at kunne benytte navneopslaget.
Det er stadig muligt at hente indekseringer med de gamle version, da indekseringerne har beholdt deres adresser.

AO Værktøjer 3.3.3
Den nederste del af AO Hent vinduet kunne ikke ses.
Eventuelle forkerte registreringer i index.xml pga. fejlen i 3.3.0 vil med denne version blive filtreret fra, når der laves indekssider.

AO Værktøjer 3.3.1
Programmet kan igen håndtere folketællinger ligesom problemet de nye kirkebøger er løst.

Det nedenstående problem er fikset i 3.3.1
Hvis du har opslag i Jpg format fra kirkebøgerne fra før 1892, kan programmet ikke finde opslagene i index.xml. Jeg vil få rettet denne fejl, men for de som er ramt, er der to muligheder
Slet dine Jpg filer og hent kirkebogen igen
Afinstaller AO Værktøjer ved hjælp af "Tilføj eller fjern programmer" i kontrolpanelet og installer version 3.2.7 igen. Afinstallationen fjerner kun programmet, hverken indstillinger eller opslag røres.

AO Værktøjer 3.2.7
Grundet opdateringer af arkivalieronline i forbindelse med deres problemer, virker AO Hent ikke. Denne version løser desværre kun problemet med kirkebøgerne. Jeg forventer at have en løsning på folketællingerne inden alt for længe.
Der er kommet et par småting ekstra med. Fra og med denne version, vil AO Værktøjer advisere om nye versioner. Desuden er den popup, hvor der svares ja eller nej til at udvælge, blevet ændret så den nu også indeholder mulighed for at starte online fremviseren. Yderligere er kan man markere, at man ikke ønsker at se denne popup yderligere i denne session, dvs. indtil næste gang programmet startes.

AO Værktøjer 3.2.5
I denne version er der sat fokus på at gøre det hurtigere at skifte fra opslag til opslag. På grund af fejl i tidligere versioner, kan der hos enkelte brugere eksistere index.xml filer, som ikke har den tilstand de burde have. I de foregående versioner undersøges index.xml for disse fejl på det opslag man ønsker at vise, hver gang det vises, selv om der naturligvis kun blev korrigeret for evt. fejl den første gang. Der er følgende rettelser i denne version:

 • Første gang en kirkebog foldes ud, undersøges den tilhørende index.xml for gamle fejl, og når disse er rettet, markeres index.xml, så dette ikke skal gentages,
  Det kan koste et par sekunder ekstra den første gang, men de vindes så rigeligt ved læsningen.
  Hvis du oplever at det lille + forsvinder i stedet for at blive til et - (minus), skyldes det med stor sandsynlighed, at den index.xml indeholder en fejl, som jeg ikke tidligere har været opmærksom på. Hvis du oplever dette, er jeg meget interesseret i at få en kopi af filen, så jeg kan få opdateret koden.
 • Til brug for endnu hurtigere bladring, specielt i forbindelse med indeksering, er der introduceret en ny dropdown i vis og indekser vinduet, som kan bruges til at styre, hvad ENTER-tasten skal betyde. Der er 3 muligheder:
  1. Ingenting - ENTER tasten gør ikke noget som helst
  2. Næste opslag - ENTER tasten gør det samme som Page Down (PgDn) tasten
  3. Næste opslags note - ENTER tasten gør det samme som Page Down (PgDn) tasten og viser notevinduet, med det som måtte være i udklipsholderen i den generelle tekst, hvis den generelle tekst ikke allerede var udfyldt.
   Altså det samme som PgDn efterfulgt af <Ctrl>+N
   Med denne indstilling kan man sætte visningen så man f.eks. kan se hele højden, vise den første sides note, skrive noten og trykke to gange på ENTER tasten, så er man klar til at indtaste noten til det næste opslag.
   På denne måde kan der indekseres mange opslag rigtig hurtigt.

AO Værktøjer 3.2.1
Der er kun 2 opdateringer

 • Nyt menupunkt, "Hent navn", kan sætte navn på folderne. Navnene kommer fra min database og de er ikke 100% korrekte, men næsten og helt sikkert så gode at det vil være en hjælp.
 • Der har været problemer med de danske bogstaver, når der blev indlæst indekseringer. Dette problem er nu rettet.

AO Værktøjer 3.1.0
Selvom der nu er et stykke tid siden Arkivalieronline afskaffede login siden, så kontroller alligevel din startadresse, hvis AOV ikke kan logge på. Den korrekte adresse er:
http://www.arkivalieronline.dk/default.aspx?ReturnUrl=/SoegeSider/Kirkeboeger.aspx
Husk også at rette adressen til indekssider på nettet til
http://utilis.dk/aoindeks

Dokumentation

Vejledning
Kom godt igang